top of page

Smluvní strany se zavazují řešit spory týkající se předmětu smlouvy přednostně mimo soudní, rozhodčí či správním řízením., tj. o takové vyřešení se vždy pokusit. Účastník je oprávněn se v souvislosti s mimosoudním řešením případných sporů ze smlouvy či v souvislosti činností poskytovatele obrátit na Český telekomunikační úřad prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na jeho stránkách (www.ctu.cz), nebo v případě věcí pronajatých, zapůjčených anebo zakoupených od poskytovatele na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

bottom of page